Foto's

Oosterschelde
Oosterschelde
Colijnsplaat

Met de onderstaande webdinerbon kunt u iemand verrassen met een etentje in ons restaurant. Na het invullen en verzenden van de bon komt deze binnen bij restaurant de Schelde. Nadat ook de betaling binnen is, wordt de bon per post doorgestuurd aan de gelukkige en ontvangt u daarvan (mits een e-mailadres is opgegeven) een bevestiging. U kunt op twee verschillende manieren betalen, contant of per overschrijving. Als u een dinerbon wilt bestellen kunt u dit doen door € 25,-over te maken op rek.nr. 66.62.13.224 t.n.v. restaurant de Schelde te Colijnsplaat. De bon zal na ontvangst gelijk worden opgestuurd. U kunt natuurlijk ook een dinerbon in het restaurant kopen.
  Druk artikel af Verstuur artikel

Algemeen
Het eiland Noord-Beveland heeft een lange geschiedenis, gekenmerkt door de strijd tegen de zee. In de middeleeuwen hebben stormen en overstromingen het eiland geteisterd. Rond 1530 was de situatie zo ernstig dat het gehele eiland aan de zee werd prijsgegeven. Pas in 1598 werd inpoldering weer ter hand genomen. Het eerst werd de Oud-Noordbevelandpolder bedijkt, met daarin de "Colinsplate" en het kleine Faal (Valkreek), de stroom die "Colinsplate" scheidde van het oude Noord-Beveland. In deze polder werden 2 dorpen gesticht: Kats en Colijnsplaat.

Bijzonder stratenplan
Colijnsplaat was al spoedig aantrekkelijk als woonplaats. Zo werd in 1599 het herenhuis, waarvandaan eerder bedijkingswerk was georganiseerd, als kerk en school ingericht. Colijnsplaat is een zogenaamd voorstraatdorp. Het stratenplan is strak en geometrisch aangelegd. De Voorstraat is de belangrijkste straat en loopt precies van noord naar zuid. Hij is 2 keer 120 meter lang. De bouwpercelen zijn 60 meter diep. Aan de noordzijde bevindt zich het voormalige gemeentehuis; aan de zuidzijde de toren en de Nederlands Hervormde Kerk. De straat valt op door de oude lindebomen en de monumentale woonhuizen.

Beschermd dorpsgezicht
De straten die evenwijdig aan de Voorstraat lopen, kenmerken zich door eenvoudige woningen aan de ene zijde en schuren aan de andere zijde. Mede daarom is Colijnsplaat "beschermd dorpsgezicht".Tot 1960 is het in 1600 ontworpen stratenplan gehandhaafd. Pas daarna heeft uitbreiding plaatsgevonden. Colijnsplaat had vanaf het begin een haven. Oorspronkelijk voor het verhandelen van landbouwprodukten.

Vissershaven
In 1961 werd een vissershaven met vismijn aangelegd om de vissers uit Arnemuiden, Veere, Tholen en Yerseke een nieuwe thuishaven te bieden na de afsluiting van het Veerse gat. De oude landbouwhaven werd nauwelijks nog gebruikt en verzandde.In 1979 werd, tegelijk met de verhoging van de dijken, de vissershaven uitgebreid, waarbij ruimte kwam voor een jachthaven. De landbouwhaven werd afgesloten en gedempt. De contouren zijn nog altijd zichtbaar.
  Druk artikel af Verstuur artikel

Originele afbeeldingHistorie restaurant de Schelde
Het pand waar het restaurant in gevestigd is, dateert van 1910. Het bestond toen feitelijk uit 3 delen. Aan de kant van de Havenstraat was het linker gedeelte onderdeel van het gemeentehuis, dat in het naastgelegen pand gevestigd was. Via een deur kon men dan in het huidige restaurant komen, deze ruimte werd toen als raadszaal gebruikt. De rechterkant was in gebruik als café. De naam was café Dorpszicht. Het gedeelte aan de Oude Haven was ook een café, café het Schippershuis. Hier werd o.a. lading verhandeld voor binnenschippers die in de oude landbouwhaven lagen. In 1953 werd het gemeentehuis gesloten, en kort daarna werd het pand tot één geheel gemaakt. In 1964 is het restaurant overgenomen door de huidige eigenaren en verbouwd/opgebouwd tot de huidige situatie.

Originele afbeeldingDe redding van Colijnsplaat
Het origineel van deze foto kunt u in het restaurant zien. Dit is het schip dat Colijnsplaat tijdens de watersnoodramp van 1953 behoed heeft voor een overstroming. Tijdens hoog water werden in de dijkopeningen aan weerszijden van het restaurant vloedplanken gelegd, om te voorkomen dat het water in het dorp zou stromen. Tijdens de rampnacht van 1 februari 1953, stond het water tot boven aan deze vloedplanken. Bijna de gehele mannelijke bevolking van het dorp stond tegen deze planken te duwen om te voorkomen dat ze het zouden begeven. Op een gegeven moment werd de situatie uitzichtloos, de verwachting was dat de planken het elk moment konden begeven, en de dorpsomroeper ging door het dorp om de mensen te waarschuwen naar zolder te verhuizen. Juist op dat moment brak dit schip los van zijn trossen en dreef precies voor de vloedplanken en brak daardoor de golven. Toen ook nog de dijken op Schouwen-Duiveland braken en daardoor het waterpeil zakte, was het gevaar voor Colijnsplaat geweken en zijn er hier dus ook geen slachtoffers gevallen. Saillant detail is nog wel, dat de schipper van het desbetreffende schip later nog een rekening van de gemeente heeft gehad voor het beschadigen van de kade. Hij had zijn schip beter moeten vastleggen!!

Originele afbeeldingHet Zeeuwse kabinet
Hier ziet u de poten van een oud Zeeuws kabinet dat in het restaurant staat. De poten zijn aangevreten door het zoute water dat tijdens de ramp van 1953 door het restaurant liep. Als een van de weinige panden op het dorp, heeft het restaurant toen waterschade gehad.Originele afbeeldingDe oude haven
Op deze foto ziet u de situatie zoals deze tot 1980 was. Wat nu een grasveld is, was toen een haventje. In vroeger tijden in gebruik als landbouwhaven, voor het vervoer van o.a. suikerbieten en aardappelen. Later voornamelijk gebruikt door sportvissers en recreatieschepen. Met de uitvoering van het deltaplan werd beslist dat het veiliger zou zijn om de haven te dempen. Een beslissing die op veel verzet stuitte, maar desondanks toch werd uitgevoerd. Er is door het dempen van de haven ontegenzeggelijk een behoorlijk stuk van de charme van de Oude Haven verdwenen.
  Druk artikel af Verstuur artikel