Foto's

Colijnsplaat
Noord-Beveland
Noord-Beveland
Diversen > Omgeving
Omgeving
Algemeen
Het eiland Noord-Beveland heeft een lange geschiedenis, gekenmerkt door de strijd tegen de zee. In de middeleeuwen hebben stormen en overstromingen het eiland geteisterd. Rond 1530 was de situatie zo ernstig dat het gehele eiland aan de zee werd prijsgegeven. Pas in 1598 werd inpoldering weer ter hand genomen. Het eerst werd de Oud-Noordbevelandpolder bedijkt, met daarin de "Colinsplate" en het kleine Faal (Valkreek), de stroom die "Colinsplate" scheidde van het oude Noord-Beveland. In deze polder werden 2 dorpen gesticht: Kats en Colijnsplaat.

Bijzonder stratenplan
Colijnsplaat was al spoedig aantrekkelijk als woonplaats. Zo werd in 1599 het herenhuis, waarvandaan eerder bedijkingswerk was georganiseerd, als kerk en school ingericht. Colijnsplaat is een zogenaamd voorstraatdorp. Het stratenplan is strak en geometrisch aangelegd. De Voorstraat is de belangrijkste straat en loopt precies van noord naar zuid. Hij is 2 keer 120 meter lang. De bouwpercelen zijn 60 meter diep. Aan de noordzijde bevindt zich het voormalige gemeentehuis; aan de zuidzijde de toren en de Nederlands Hervormde Kerk. De straat valt op door de oude lindebomen en de monumentale woonhuizen.

Beschermd dorpsgezicht
De straten die evenwijdig aan de Voorstraat lopen, kenmerken zich door eenvoudige woningen aan de ene zijde en schuren aan de andere zijde. Mede daarom is Colijnsplaat "beschermd dorpsgezicht".Tot 1960 is het in 1600 ontworpen stratenplan gehandhaafd. Pas daarna heeft uitbreiding plaatsgevonden. Colijnsplaat had vanaf het begin een haven. Oorspronkelijk voor het verhandelen van landbouwprodukten.

Vissershaven
In 1961 werd een vissershaven met vismijn aangelegd om de vissers uit Arnemuiden, Veere, Tholen en Yerseke een nieuwe thuishaven te bieden na de afsluiting van het Veerse gat. De oude landbouwhaven werd nauwelijks nog gebruikt en verzandde.In 1979 werd, tegelijk met de verhoging van de dijken, de vissershaven uitgebreid, waarbij ruimte kwam voor een jachthaven. De landbouwhaven werd afgesloten en gedempt. De contouren zijn nog altijd zichtbaar.
  Druk artikel af Verstuur artikel

Bladeren door de artikelen